Dodany przez
w kategorii: Technologia chemiczna

Proszę o pilny kontakt (najlepiej w godzinach konsultacji) starostów grup: 30T1, 35T1, 10T2 oraz 15T2 w sprawie przedmiotów wybieralnych specjalnościowych na rok akademicki 2018/2019.

Katarzyna Mitka