Dodany przez
w kategorii: Studenci

Działając na podstawie Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki §12 pkt. 5 informuję, że wszystkie sprawy związane z przenoszeniem i uznawaniem zajęć (przedmiotów) dotyczących bieżącego semestru należy załatwić do 30 listopada 2016 r.

Od następnego semestru sprawy te będą rozpatrywane do 14 dni od rozpoczęcia każdego semestru.