Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Pracownicy, Studenci

W sobotę 5 sierpnia 2017 r. w budynku WIiTCh nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach od 7.00 do 16.00 . Brak zasilania będzie spowodowany  pracami związanymi z przeglądem stacji oraz rozdzielni SN i NN przy ul. Warszawskiej 24, które to prace bedą odbywać się 5 i 6 sierpnia 2017 r.