Dodany przez
w kategorii: Studenci

W związku z pojawieniem się dodatkowej puli finansowej ogłasza się dodatkową rekrutację dla studentów chcących wyjechać na 2-miesięczne praktyki w ramach programu Erasmus. Wyjazd może być zrealizowany jako „recent graduate”, jednak aby przystąpić do rekrutacji należy mieć aktywny status studenta. Czas ukończenia praktyk to koniec maja 2018. Podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen z toku studiów oraz biegła znajomość języka obcego (patrz zakładka http://www.chemia.pk.edu.pl/erasmus/zasady-wyjazdow-oraz-rekrutacji/).

W tym roku rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – do 24 września 2017 r. należy przesłać na adres mailowy eskrzynska@pk.edu.pl  wypełniony Kwestionariusz 2 (http://www.chemia.pk.edu.pl/erasmus/pliki-files/) wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (certyfikat językowy). Proszę w tytule maila zawrzeć dopisek „Rekrutacja wrzesień 2017”. Uwaga – osoby nie posiadające żadnego dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego proszone są o kontakt mailowy do 10 września 2017 r.