Otwarta została rekrutacja dla studentów pragnących zrealizować studia cząstkowe (wyjazd jedno lub dwusemestralny) lub wyjechać na praktyki wakacyjne w przedsiębiorstwach (min. 2 miesiące) w ramach programu Erasmus+.

Zgodnie z wytycznymi operatora programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen z toku studiów oraz biegła znajomość języka obcego (język angielski lub język nowożytny w którym mają się odbywać zajęcia).

Szczegóły dotyczące zasad finansowania wyjazdów,  uczelni partnerskich, kryteriów oceny w czasie rekrutacji oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Wydziałowej w zakładce „Erasmus / Studenci PK” lub u Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus.

Wymogi formalne:
Chcąc starać się o wyjazd należy do poniedziałku 13 marca 2017 (godzina 16:00) złożyć u Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus (dr hab. inż. Elżbieta Skrzyńska, pokój 631) wypełniony kwestionariusz (zakładka Erasmus / Pliki – files) wraz z dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego oraz dodatkowe osiągnięcia (do wglądu).