Szanowni Państwo – studenci I, II i II stopnia.
Otwarta została rekrutacja dla studentów pragnących w przuszłym roku akademickim 2018/19 zrealizować studia cząstkowe (wyjazd jedno lub dwusemestralny) lub wyjechać na praktyki wakacyjne w przedsiębiorstwach (min. 2 miesiące) w ramach programu Erasmus+.

Zgodnie z wytycznymi operatora programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen z toku studiów oraz biegła znajomość języka obcego (język angielski lub inny język nowożytny, w którym mają się odbywać zajęcia).

Szczegóły dotyczące zasad finansowania wyjazdów,  uczelni partnerskich, kryteriów oceny w czasie rekrutacji oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Wydziałowej w zakładce „Erasmus / Studenci PK” lub u Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus.

Wymogi formalne i ważne daty:
Chcąc ubiegać się o wyjazd należy do piątku 2 marca 2018 (godzina 16:00) przesłać mailowo do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus (erasmus@chemia.pk.edu.pl) wypełniony kwestionariusz (zakładka Erasmus / Pliki – files) wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz dodatkowe osiągnięcia. UWAGA! Osoby nie posiadające potwierdzonej znajomości języka obcego powinny złożyć aplikację do godziny 12:00  w poniedziałek 19 lutego 2018 roku – zostaną oni skierowani na egzamin językowy przeprowadzany przez SJO.