Dodany przez
w kategorii: Bez kategorii

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej zaprasza na bezpłatne, 3 semestralne studia II stopnia w języku angielskim na specjalności Innowacyjne Technologie Chemiczne (ITCh). Studia realizowane są w ramach projektu nr POWR.03.03.00-00-M070/16 pn. „Międzynarodowy program kształcenia Innowacyjne Technologie Chemiczne” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. W zajęciach będą uczestniczyć studenci z Polski oraz obcokrajowcy. Rekrutacja studentów z Polski odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia II stopnia prowadzone przez WIiTCh.
W ramach specjalności realizowane są przedmioty związane z katalizą przemysłową, z technologią organiczną, nieorganiczną, produkcją kosmetyków i farmaceutyków, nowoczesnymi biotechnologiami oraz metodami analitycznymi w technologii chemicznej. W bloku przedmiotów wybieralnych przewidziane są przedmioty prowadzone przez wykładowców z Francji, Niemiec i Portugalii.
Program studiów.
Więcej informacji na stronie projektu