Dodany przez
w kategorii: Pracownicy

Zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo–dydaktycznych Politechniki Krakowskiej do udziału w rekrutacji dodatkowej konkursu PODNOSZENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH – WYJAZDY STAŻOWE PRACOWNIKÓW w ramach projektu pn. REG – region uczący się, umowa nr POWR.03.05.00-00-ZR28/18 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z Regulaminem.
  2. Wolne miejsca dla poszczególnych Wydziałów (wg podziału do 30.09.2019) :Wydział Mechaniczny,Wydział Inżynierii Lądowej , Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej , Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej .
  3. Wnioski należy przesyłać do 10.10.2019 r. na adres e-mail (skan):biuro_reg@pk.edu.pl lub osobiście do Biura Projektu: Wydział Mechaniczny p.C104 (Załącznik nr 1).
  4. Zdobyte przez uczestnika podczas stażu kompetencje muszą być wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr (Załącznik nr 2).
  5. Wyjazd stażowy wymaga zgody bezpośredniego przełożonego (Załącznik nr 3).
  6. Wszystkie wyjazdy w ramach Projektu muszą być zrealizowane do 30.09.2022 r.
  7. Biuro Projektu udziela informacji pod nr tel. 32-32.

Ogłoszenie ze strony https://sip.pk.edu.pl/