Dodany przez
w kategorii: Studenci

Informuję, że zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Wybrane działy chemii organicznej” dla studentów II stopnia kierunku: Technologii Chemicznej i Biotechnologia rozpoczną się od 4 marca 2019 r.