Dodany przez
w kategorii: Bez kategorii

Jak w latach poprzednich realizowane są dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia zajęcia prowadzone przez specjalistów z Grupy Azoty S.A. na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. W bieżącym roku do odbycia zajęć prowadzonych przez pracowników Grupy Azoty S.A. zostali zakwalifikowani następujący studenci: (lista rankingowa). Terminy wyjazdów do Tarnowa: 13, 20, 27 marca, 3,10 kwietnia 2019 r.

Osoby wymienione na liście rankingowej proszone są o przesłanie do dnia 27.02.2019 r. na adres mailowy sebapater@chemia.pk.edu.pl danych (pesel, nr dow. osob., nr telefonu, e-mail) niezbędnych do przygotowania przepustek na teren zakładu G.A. w Tarnowie. Opiekunem grupy jest dr inż. Sebastian Pater.