Harmonogram seminariów w Grupie Azoty S.A. dla studentów ostatniego semestru II stopnia realizowanych w Tarnowie.
Liczba miejsc: Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa – 10
Liczba miejsc: Kierunek Technologia Chemiczna – 19
Zapisu do grupy należy dokonać u dr inż Sebastiana Patera do dnia 9.03.2018. Formularz zgłoszenia proszę przesyłać na adres. Zgłoszenia można przesyłać indywidualnie lub starości mogą wysłać zbiorcze zestawienie dla zainteresowanych udziałem w seminariach ze swojej grupy.

Zakwalifikowanie do grupy dokonane będzie na podstawie utworzonej listy rankingowej, tworzonej wg najlepszych osiągnięć studentów w poprzednim semestrze.