Zawiadamiam, że w dniu 9 maja 2018 o godz 12:00 w sali 35 planowane jest Seminarium Katedry C-5, na którym doktorantka, Pani Julia Radwan-Pragłowska przedstawi założenia swojej przyszłej rozprawy doktorskiej, w związku z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego na najbliższej Radzie Wydziału.

Tytuł rozprawy: „Synteza i badanie właściwości pochodnych chitozanu jako biomateriałów do zastosowań w inżynierii tkankowej.”

Opiekun naukowy:  Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Wszystkich Państwa zapraszam na to spotkanie.

Prodziekan ds. nauki, dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK