Serdecznie zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym dr inż. Bartłomiej Szyja wygłosi referat pt.: „Synteza hierarchicznych zeolitów: teoria vs praktyka”.
Seminarium odbędzie się w dniu 28.10 (piątek) godz. 11.15 w sali 12.
Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników Wydziału.
Szczególnie zapraszam doktorantów naszego Wydziału, dla których udział w seminariach jest obowiązkowy.
Prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami w czasie seminarium proszę o umożliwienie udziału w seminarium studentom, o ile nie zaburzy to w istotnym stopniu realizacji programu nauczania.

Prodziekan WIiTCh ds. Nauki

dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. nadzw. PK