Dodany przez
w kategorii: Badania i nauka

Informuję, że w dniu 17 października o godzinie 12.30 w sali 12 odbędzie się Seminarium Wydziałowe, na którym dr inż. Przemysław Jodłowski przedstawi referat pt.:
„Projektowanie konwertera katalitycznego do usuwania zanieczyszczeń z silników zasilanych biogazem: od centrum aktywnego do wypełnienia strukturalnego reaktora”
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału oraz studentów.

Prodziekan ds. Nauki
Dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK