Dodany przez
w kategorii: Badania i nauka

Informuję, że w dniu 7 lutego br. o godzinie 11.00 w sali 12 odbędzie się Seminarium Wydziałowe, na którym dr inż. Grzegorz S. Jodłowski przedstawi referat pt.:
„Modelowanie sorpcji w węglu: rozszerzanie, ewaluacja i aplikacja Modelu Sorpcji Wielorakiej”
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału oraz studentów.

Prodziekan ds. Nauki
Dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK