Serdecznie zapraszam na pierwsze w Nowym Roku Akademickimi Seminarium Wydziałowe, na którym profesor. Rajender S. Varma (U.S. Environmental Protection Agency) wygłosi referat pt.: „Greener and Sustainable Trends in Synthesis of Organics and Nanomaterials.

Seminarium odbędzie się w dniu 07.10.2016 r. o godzinie 13.00 w sali 0/19 w Działowni.

Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników Wydziału.

Szczególnie zapraszam doktorantów naszego Wydziału, dla których udział w seminariach jest obowiązkowy.

Prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami w czasie seminarium proszę o umożliwienie udziału w seminarium studentom, o ile nie zaburzy to w istotnym stopniu realizacji programu nauczania.

Dziekan WIiTCh

prof. dr hab. inż. D. Bogdał, prof. zw. PK