Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci

Od 17 maja 2021 r. rozpoczną się zajęcia laboratoryjne prowadzone w formie stacjonarnej, zgodnie z podziałem godzin. Do tego czasu zajęcia odbywają się w formie zdalnej.