Dodany przez
w kategorii: Doktoranci, Studenci

Uprzejmie informuję, że Politechnika Krakowska bierze udział w ogólnopolskim badaniu realizowanym w dniach 9-25 PAŹDZIERNIKA na
zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przez centrum badawczo-rozwojowe PBS Sp. z o.o., dotyczącym zjawiska nierównego traktowania w formie molestowania lub molestowania seksualnego studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów szkół wyższych.

Badaniem, w formie anonimowej ankiety on-line, objęty został kierunek Technologia Chemiczna na naszym wydziale.

Ankietę można wypełnić na stronie

http://badania.pbs.pl/studenci.pg

Więcej szczegółów można znaleźć w załącznikach:

Plakat

List (j.pol)

List (j. ang.)

Informacje