20-24 kwietnia 2020 roku odbędzie się  Studencka Konferencja Naukowa w Ivanovskim Państwowym  Instytucie Chemiczno-Technologicznym (Rosja).

Studenci (I, II st.), którzy:

-prowadzą badania w ramach kół naukowych,

-posiadają ważny paszport zagraniczny (min do 25.10. 2020r.),

-są chętni do referowania wyników swoich badań w języku rosyjskim (ew. angielskim) na konferencji w Petersburgu,

-są gotowi przedstawić w najbliższym czasie abstrakt referatu w j. rosyjskim

proszeni o zgłoszenie się do pani dr Jeleny Najman (jelena.najman@pk.edu.pl) do 15.03.2020r.