Dodany przez
w kategorii: Studenci

Dziekanat WIiTCh przypomina, że w terminie do 23.04.2018 r. (poniedziałek) studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, zobowiązani są dostarczyć ksero dyplomu ukończenia studiów I stopnia.