Pliki i formularze

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2021/22
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akad. 2021/22
Podział semestru letniego 2021/22

Sprawy związane z sesją egzaminacyjną

Podanie o powtarzanie przedmiotu
Podanie o skierowanie na powtarzanie semestru
Podanie o egzamin komisyjny
Podanie o udzielenie awansu
Zasady przepisywania ocen

Sprawy związane z praktykami studenckimi

Zasady odbywania praktyk studenckich
Wzór porozumienia – porozumienie indywidualne, praktyka programowa
Wzór porozumienia – porozumienie indywidualne, praktyka ponadprogramowa
Wstępny program praktyki
Sprawozdanie z praktyki
Potwierdzenie odbycia praktyki
Pełnomocnik i opiekunowie praktyk
Pełnomocnictwo

Sprawy związane z dyplomami

Informacje konieczne do suplementu dyplomu
Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami
Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim
Umowa o przeniesienie praw majątkowych do pracy dyplomowej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Egzamin dyplomowy

Wymagania do egzaminu dyplomowego – Ogłoszenie
Komunikat Dziekana WIiTCh w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego
Komunikat Dziekana WIiTCh w sprawie sposobu przydzielania tematów prac dyplomowych i powoływania recenzentów prac dyplomowych
Komunikat Dziekana WIiTCh nr 3 z 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminu dyplomowego
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – I stopień
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – II st. Biotechnologia
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – II st. Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – II st. ICT
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – II st. Technologia Chemiczna

Questions for the diploma exam of the second-degree studies: Chemical TechnologySpecialty: Innovative Chemical Technologies
Agreement on the rights to results obtained during the performance of the doctoral/master/bachelor/ engineering thesis at CUT
Conditions for Admission to Diploma Examination and Required Documents
Consent to the processing of personal data of a graduate of CUT

Podania

Rezygnacja ze studiów
Podanie o umorzenie opłaty
Podanie o realizacje dodatkowych przedmiotów
Podanie o udzielenie urlopu
Podanie o wznowienie studiów
Podanie o jednokrotne wznowienie studiów w dniu wyznaczonym na egzamin dyplomowy
Podanie o indywidualny program studiów
Podanie o wydanie karty przebiegu studiów
Wzór odwołania

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące studentów PK

Podziały godzin

Rozkład zajęć w roku akademickim 2020/21 – semestr letni (ost. aktualizacja: 20.05.2021, godz. 08:00)


Korzystając z poniższych linków można pobrać archiwalne plany zajęć WIiTCh.

Objaśnienia do harmonogramów.
1. Oznaczenia (I) i (II) przy nazwach dni tygodnia symbolizują połowy semestru.
2. Każda kratka odpowiada 15 minutom.
3. Litery „A”, „B”, „C” przy numerach poszczególnych grup sygnalizują konieczność podzielenia się (w porozumieniem z prowadzącymi poszczególne zajęcia) na podgrupy stosownie do ich typu.
4. Szczegółowe objaśnienia zawarte są w pierwszym arkuszu każdego skoroszytu z planem zajęć.

Rozkład zajęć w roku akademickim 2020/21 – semestr zimowy

Rozkład zajęć w roku akademickim 2019/20 – semestr letni

Rozkład zajęć w roku akademickim 2019/20 – semestr zimowy

Rozkład zajęć w roku akademickim 2018/19 – semestr letni

Rozkład zajęć w roku akademickim 2018/19 – semestr zimowy

Godziny przyjęć Dziekanatu:

Poniedziałek
10:00 do 12:00

Wtorek
10:00 do 12:00

Środa
10:00 do 12:00

Czwartek
10:00 do 12:00

Piątek
nieczynne

Informacja ws. obsługi studentów


Dyżury Prodziekana ds. studenckich:

Kontakt zdalny:

tel. 12 628 25 71 lub 796 368 745 (od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00)
mail: piotr.surylo@pk.edu.pl

Kontakt osobisty lub na platformie MS Teams po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu spotkania.
Systemy/usługi WIiTCH:Systemy/usługi PK:Ważne linki:

Lipiec 2021
PWŚCPSN
« Cze   Sie »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31