Pliki i formularze

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/18
Organizacja roku akademickiego 2018/19
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2017/18 dla studentów WIiTCh PK
Organizacja ostatniego semestru studiów w roku akademickim 2018/19 dla studentów WIiTCh PK
Podział semestru letniego 2017/18
Podział semestrów w roku akad. 2018/19

Sprawy związane z sesją egzaminacyjną

Podanie o powtarzanie przedmiotu
Podanie o skierowanie na powtarzanie semestru
Podanie o egzamin komisyjny
Podanie o udzielenie awansu
Zasady przepisywania ocen

Sprawy związane z praktykami studenckimi

Zasady odbywania praktyk studenckich
Wzór porozumienia – porozumienie grupowe
Wzór porozumienia – porozumienie indywidualne, praktyka programowa
Wzór porozumienia – porozumienie indywidualne, praktyka ponadprogramowa
Wstępny program praktyki
Sprawozdanie z praktyki
Potwierdzenie odbycia praktyki
Pełnomocnik i opiekunowie praktyk

Sprawy związane z dyplomami

Zasady wydawania tematów prac dyplomowych

Informacje konieczne do suplementu dyplomu
Tłumaczenie tytułu pracy dyplomowej
Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
Podanie o odpis dyplomu w tłumaczeniu i suplement do dyplomu w j.angielskim
Umowa o przeniesienie praw majątkowych do pracy dyplomowej
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

Egzamin dyplomowy

Wymagania do egzaminu dyplomowego – Ogłoszenie
Uchwała Rady WIiTCh w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego
Uchwała Rady WIiTCh w sprawie sposobu przydzielania tematów prac dyplomowych i powoływania recenzentów prac dyplomowych
Komisje egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – I stopień
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – II stopień

Questions for the diploma exam of the second-degree studies: Chemical TechnologySpecialty: Innovative Chemical Technologies
Agreement on the rights to results obtained during the performance of the doctoral/master/bachelor/ engineering thesis at CUT
Conditions for Admission to Diploma Examination and Required Documents
Consent to the processing of personal data of a graduate of CUT

Podania

Rezygnacja ze studiów
Podanie o umorzenie opłaty
Podanie o realizacje dodatkowych przedmiotów
Podanie o udzielenie urlopu
Podanie o wznowienie studiów
Podanie o jednokrotne wznowienie studiów w dniu wyznaczonym na egzamin dyplomowy
Podanie o indywidualny program studiów
Podanie o wydanie karty przebiegu studiów
Wzór odwołania

Regulaminy

Regulaminy obowiązujące studentów PK

Podziały godzin

Rozkład zajęć w roku akademickim 2018/19 – semestr letni

Rozkład zajęć w roku akademickim 2018/19 – semestr zimowy:

Studia w języku polskim i angielskim

Objaśnienia do harmonogramu.
1. Oznaczenia (I) i (II) przy nazwach dni tygodnia symbolizują połowy semestru.
2. Każda kratka odpowiada 15 minutom.
3. Godziny umieszczone po lewej stronie oznaczają początki kolejnych 15 minutowych okresów, przykładowo zajęcia umieszczone w kratkach od oznaczonej 15:00 do oznaczonej 15:30 trwają od 15:00 do 15:45.

Litery „A”, „B”, „C” przy numerach poszczególnych grup sygnalizują konieczność podzielenia się (w porozumieniem z prowadzącymi poszczególne zajęcia) na podgrupy stosownie do ich typu:

  • w przypadku zajęć laboratoryjnych na podgrupy o liczebności maksymalnie 12 osób,
  • w przypadku zajęć projektowych na podgrupy o liczebności maksymalnie 18 osób,
  • w przypadku zajęć komputerowych na podgrupy o liczebności maksymalnie 15 osób,
  • w przypadku zajęć komputerowych prowadzonych w salach Instytutu Informatyki (numery rozpoczynające się od II) na podgrupy o liczebności maksymalnie 18 osób.

Godziny przyjęć Dziekanatu:

Poniedziałek
10:00 do 12:00

Wtorek
10:00 do 12:00

Środa
10:00 do 12:00

Czwartek
10:00 do 12:00

Piątek
nieczynne

Informacja ws. obsługi studentów


Dyżury Prodziekana ds. studenckich:

Poniedziałek
11:00 - 13:00

Czwartek
13:00 - 16:00Systemy/usługi WIiTCH:Systemy/usługi PK:Ważne linki:

Wrzesień 2019
PWŚCPSN
« Sie   Paź »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30