Logowanie do systemu:

Pierwsze logowanie w systemie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do programu Microsoft Imagine. Osoby zgłaszające się do programu proszone są o zapoznanie się z treścią załączonej licencji. Jedynie jej akceptacja gwarantuje możliwość uczestnictwa w programie Microsoft Imagine.


Co to jest Microsoft Imagine Premium?

MS Imagine to obszerna biblioteka oprogramowania firmy Microsoft między innymi wybrane wersje systemów operacyjnych Microsoft’u, oprogramowanie serwerów, kompilatory języków programowania, biblioteki programistyczne i wiele innych (nie zawiera pakietu MS Office, z wyjątkiem programów MS Access i MS Visio). Większość oprogramowania  jest  dostępna w różnych wersjach językowych.

Korzyści

Każdy student/pracownik dydaktyczny lub administrator studenckiej pracowni komputerowej Wydziału może legalnie i ZA DARMO pobrać i zainstalować zgodnie z warunkami podanymi w licencji właściwej dla danego programu jedną kopię każdego produktu wchodzącego w skład pakietu Imagine.

Warunki przystąpienia do programu

Warunkiem przystąpienia do programu jest pozostawanie aktualnie na liście studentów lub podsiadanie statusu pracownik dydaktycznego naszego Wydziału, zapoznanie się z warunkami licencji (eula) Microsoft’u oraz ich akceptacja.

Z zapisami licencji zapoznać można się tutaj (obowiązujące zapisy licencji publikowane są przez Microsoft w języku angielskim).