Hasło jest resetowane do hasła startowego którym jest numer PESEL. W wypadku studentów którzy nie mieli nadanego numeru PESEL (zazwyczaj obcokrajowcy), w jego miejsce jest używany numer złożony z daty urodzenia w formacie RRMMDD i dołączonego do niej numeru albumu w formacie 6-cio cyfrowym (w sumie 12 znaków).