Od 1 do 3 kwietnia 2020 roku odbędzie się  Studencka Konferencja Naukowa w Petersburskim  Państwowym  Instytucie Technologicznym (Rosja).

Studenci studiów I i II stopnia, którzy:

  • prowadzą badania w ramach Kół Naukowych,
  • posiadają ważny paszport zagraniczny (co najmniej do 5.10. 2020r.),
  • są chętni do referowania wyników swoich badań w języku rosyjskim (ew. angielskim) na konferencji w Petersburgu,
  • są gotowi przedstawić w najbliższym czasie abstrakt referatu w języku rosyjskim

proszeni są o zgłoszenie się do Pani dr Jeleny Najman (jelena.najman@pk.edu.pl) do 24.02.2020r.