Wszystkich studentów Naszego wydziału, a w szczególności studentów studiów I stopnia oraz studentów działających w Kołach Naukowych na WIiTCh zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w corocznej konferencji dla młodych naukowców organizowanej przez Petersburski  Państwowy  Instytut Technologiczny. Konferencja, która jest odpowiednikiem  organizowanej na Politechnice Krakowskiej Studenckiej Sesji Kół Naukowych, odbędzie się w  Petersburgu od 2 do 4 kwietnia 2019 r. (data konferencji może ulec korekcie).

Zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, roku studiów, numeru grupy, daty ważności paszportu oraz języka w jakim zostanie przygotowane wystąpienie (rosyjski lub angielski) należy przesyłać do 24 lutego 2019 r. pocztą elektroniczną do Pani dr inż. Jeleny Najman na adres lena@chemia.pk.edu.pl.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji powinny posiadać dobrą znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego. Ze względów na przepisy wizowe wymagane jest aby paszport był ważny co najmniej do października 2019 r.