Dodany przez
w kategorii: Studenci

Dla studentów zainteresowanych realizacją studiów częściowych (semestr lub rok akademicki) we Francji w ENSCL, Lille (Graduate School of Engineering Chemistry of Lille) istnieje możliwość zapoznania się z oferowanymi programami studiów: http://www.ensc-lille.fr/art106-106-209-course-catalogue.html

Studenci zainteresowani praktykami mogą zapoznać się z oferowanymi tematami prac (placement) na stronie: http://www.ensc-lille.fr/art106-106-224-placement-offers.html tematy są regularnie aktualizowane.

Ambitni mają możliwość uzyskania dofinansowania w ramach programu Erasmus+ lub EIFFEL.

Informacje o procedurach aplikacyjnych dostępne są na stronie: http://www.ensc-lille.fr/art106-106-315-application-process.html   lub u Wydziałowego koordynatora ds.Programu Erasmus+.