Dodany przez
w kategorii: Studenci

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Bliższe informacje można zaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-2017-2018.html