Z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego istnieje możliwość ubiegania się w roku akademickim 2018/19 o stypendium w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny