Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci, Stypendia

Z radością informujemy że w roku akademickim 2018/19 na PK stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia otrzymało łącznie 9 osób, w tym aż 7 z nich to studenci i doktoranci Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Do grona laureatów nagrody zaliczają się kolejno:

Magdalena Jankowska, Wiktoria Świątek, Karolina Walas – studentki kierunku Technologia chemiczna,
Maciej Pilch – student kierunku Inżynierii chemiczna i procesowa,
Anna Drabczyk, Julia Radwan-Pragłowska i Łukasz Janus – doktoranci WIiTCh PK.

W bieżącym roku akademickim wysokość stypendium Ministra to 15 tys. złotych dla studentów, oraz 25 tys. złotych w przypadku studentów studiów III stopnia. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Więcej informacji nt. Stypendium MNiSW w roku akad. 2018/19 znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/poznalismy-laureatow-stypendium-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-20182019