Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Projekty

Zapraszamy pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Politechniki Krakowskiej (nie dotyczy Wydziału Architektury) do udziału w bezpłatnym szkoleniu z języka angielskiego specjalistycznego organizowanego w ramach projektu „REG – region uczący się” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18.

1. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych realizowanych w okresie od marca do czerwca 2020 r.
2. Harmonogram kursu (dni i godziny) zostanie ustalony w późniejszym terminie.
3. Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.
4. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przekazać do Biura Projektu (Wydział Mechaniczny, budynek C, pok.C104) lub przesłać na adres e – mail (skan): biuro_reg@pk.edu.pl do 19.02.2020 r.
5. Udział w szkoleniu wymaga uzyskania zgody bezpośredniego przełożonego.
6. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji udziela Biuro Projektu pod numerem telefonu 32 – 32.