Dodany przez
w kategorii: Biotechnologia

Laboratorium z Podstaw Inżynierii Chemicznej rozpoczyna się wspólnym dla wszystkich grup (20B1, 21 B1, 22B1) szkoleniem BHP, które odbędzie się 8.10.2019 (wtorek) w sali 402 o godzinie 12:00 podczas wykładu „Podstawy inżynierii chemicznej”. Obecność obowiązkowa z uwagi na konieczność potwierdzenia własnoręcznym podpisem faktu zaznajomienia się z regulaminem laboratorium.