w związku z realizacją Projektu pn. „PROGRAMOWANIE DOSKONAŁOŚCI  – PK XXI W. PROGRAM ROZWOJU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NA LATA  2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS  UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów  Politechniki Krakowskiej.

W miesiącu lipcu br. zostało zaplanowane m.in. szkolenie:

STATISTICA – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIE ANALIZ STATYSTYCZNYCH

Termin szkolenia: 2-3.07.2020 r.
Czas trwania: 16 GODZIN

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
– posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej
– wpis na co najmniej czwarty semestr studiów I stopnia lub wpis na II stopień studiów
– dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego szkolenia można uzyskać pod poniższym linkiem: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5914

Pełna oferta szkoleń/warsztatów dostępna na stronię
http://www.cj.pk.edu.pl