Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Projekty

Szanowni Państwo

W ramach projektu REG odbędzie się kolejna rekrutacja do cyklu szkoleń z obsługi Pakietu Matlab. Szkolenia te przeznaczone są w pierwszej kolejności dla pracowników dydaktycznych ale w miarę wolnych miejsc mogą w nim uczestniczyć również pracownicy naukowo-dydaktyczni. Cykl będzie powtarzany przez kolejne trzy lata. W tym roku będzie mogło w nim uczestniczyć 6 osób a w kolejnych dwóch latach po 3 osoby na rok. Zakwalifikowanie na kurs poprzedza procedura podobna do tej, która odbywała się na wyjazdy stażowe. Osoby chcące uczestniczyć w kursie muszą, zgodnie z Regulaminem, wypełnić formularze zgłoszeniowe, dostępne w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK w zakładce Projekt „REG – Region uczący się” i dostarczyć je do Biura Projektu. Równocześnie proszę o chęci uczestnictwa w kursie zawiadomić mnie poprzez e-mail – robert.grzywacz@pk.edu.pl. Czas złożenia zawiadomienia do biura i do mnie – 24 wrzesień 2020. Ewentualne pytania proszę kierować do mnie przez w/w email lub do Biura Projektu.

W tym roku zajęcia będą prowadzone w trybie online i w postaci ćwiczeń własnych tj. offline. Termin i godziny szkolenia będą uzgadniane z trenerem. W załączeniu udostępniam Państwu program zajęć.

Uczestnicząc w tym kursie macie Państwo unikatową możliwość opanowania nowoczesnego oprogramowania stosowanego w wielu obszarach działalności naukowej i dydaktycznej.

Wydziałowy koordynator Projektu REG
dr hab. inż. Robert Grzywacz, prof. PK