Od piątku 14 czerwca 2019 r. (godz. 16.00) do niedzieli 16 czerwca 2019 r. (godz. 23.59) należy dokonać wyboru przedmiotu z grupy przedmiotów wybieralnych na semestr 5 i 6.

W tym celu po zalogowaniu się do panelu studenta należy wskazać jeden preferowany przedmiot na każdy z semestrów. Ostateczny podział zostanie dokonany na podstawie dostępnej liczby miejsc oraz średniej ocen.