Dodany przez
w kategorii: Studenci

Dziekanat WIiTCh informuje, że ostateczny termin podpisywania ślubowań (dot. studentów 1 roku studiów stacjonarnych 2 stopnia) mija 11 marca 2019 r. (poniedziałek). Osoby, które nie podpiszą w/w dokumentu zostaną skreślone z listy studentów z dniem 12 marca 2019 r. (wtorek).