Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II i I  stopnia:

II stopień

specjalność LTO – 24.09.2018,

specjalność  TP – 21.09.2018,

specjalność  TSiGO – 24.09.2018,

specjalność CTK –  28.09.2018,

specjalność IPT i IPT j. ang. – 25.09.2018,

Biotechnologia – 25.09.2018,

I stopień

specjalność IPT  – 28.09.2018,