Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

specjalność LTO – 05.07.2018,

specjalność  TP – 03-04.07.2018,

specjalność TSiGO – 03-04.07.2018,

specjalność CTK –  06.07.2018,

specjalność IPT i IPT j. ang. – 04.07.2018,

Biotechnologia – 03.07.2018,