Test kompetencyjny dla studentów studiów stacjonarnych 2 stopnia odbędzie się w formie e-learningu. Zostanie on udostępniony od piątku 14 czerwca 2019 r. godz. 14.00 do soboty 15 czerwca 2019 r. godz. 23.59.

Każda osoba może w tym czasie jednokrotnie podejść do testu.

Test znajduje się na stronie pipeta.chemia.pk.edu.pl/moodle/.

W celu otrzymania loginów i haseł starości grup proszeni są o kontakt z Prodziekanem ds. Studenckich w czwartek 13 czerwca 2019 r. od godz. 13 do 16 osobiście w pok. 203, telefonicznie (796368745) lub mailowo.

Osoby, które w tym czasie nie podejdą do testu proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się w  celu ustalenia innego terminu.