Dodany przez
w kategorii: Studenci

Test kompetencyjny w roku akademickim 2016/17 dla studentów ostatniego semestru studiów I stopnia odbędzie się 14.01.2017 r. w salach 302 i 303a od godziny 8.00 do 17.00. Równocześnie do testu może przystąpić maksymalnie 30 studentów.

Zagadnienia do testu kompetencyjnego dla studentów ostatniego semestru studiów I stopnia w roku akademickim 2016/17.