Dodany przez
w kategorii: Studenci

W sobotę 24 czerwca 2017 r. w godzinach od 9 do 16 odbędzie się test kompetencyjny dla studentów studiów II stopnia. Zagadnienia do testu można znaleźć tutaj. Po ustaleniu ze starostami grup zostanie podany szczegółowy harmonogram testu dla poszczególnych grup.