Dodany przez
w kategorii: Pracownicy, Studenci

W związku z Uczelnianą Sesją Kół Naukowych w dniu 25 kwietnia br. dla wszystkich zajęć audytoryjnych zostały ogłoszone godziny dziekańskie od godz. 7:30 do godz. 13:30.