Uprzejmie przypominamy, że jeszcze do 20 października br. można dokonywać zgłoszeń i wpłat na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów WIiTCh.

Koszty udziału absolwenta w części oficjalnej wynoszą 50 PLN i obejmują udział w Posiedzeniu Rady Wydziału, Konferencji, spotkaniu Absolwentów, materiały konferencyjne oraz poczęstunek w ramach przerwy kawowej.

Koszt udziału absolwenta w uroczystym Bankiecie Jubileuszowym wynosi 200 PLN i obejmuje dwa ciepłe posiłki, zimny bufet, napoje bezalkoholowe,  napoje do „powitalnych toastów” oraz oprawę muzyczną.

Zarejestrowany uczestnik dokonuje opłaty na konto Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki:
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
Z dopiskiem: Imię_Nazwisko_JubileuszChemia50

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Jubileuszu: http://www.chemia.pk.edu.pl/50-lat-wiitch/
Łączmy pokolenia absolwentów i bądźmy częścią tego niezapomnianego wydarzenia.