Dodany przez
w kategorii: Ciekawostki

W dniu 28 marca 2011 roku, Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.