Na stronie dla doktorantów została zamieszczona poszerzona i uzupełniona lista proponowanych tematów prac doktorskich oferowanych w roku akademickim 2016/2017.  Liczba miejsc pozostaje ta sama.  Przypominamy, że temat jest wybierany dopiero po zakwalifikowaniu się na studia III stopnia.  W przypadku, gdy ten sam temat jest wybrany przez dwóch różnych kandydatów, o przyjęciu (lub nie) kandydata na dany temat decyduje opiekun naukowy, który temat zgłosił.  Ponadto, proszę pamiętać, że w przypadkach, gdzie pracownik naukowy zgłosił więcej niż jeden temat pracy doktorskiej, liczba tematów nie oznacza liczby dostępnych miejsc, ze względu na obowiązujące limity.  Na ogół są to tematy alternatywne (do wyboru).