W związku z koniecznością dokonania wyboru przedmiotów realizowanych w semestrze letnim proszę o kontakt z Prodziekanem ds. Studenckich do czwartku 21 grudnia 2017 r. (we wtorek pomiędzy 13.30 a 16.00; w środę pomiędzy 9.00 a 15.00 oraz w czwartek pomiędzy 9.00 a 13.00) po jednym przedstawicielu starostów, który będzie reprezentował grupy:

  1. 10B1, 11B1, 12B1, 10I1, 11I1, 10T1, 11T1, 12T1 i 13T1
  2. 20B1 i 21B1
  3. 20I1 i 21I1
  4. 20T1, 21T1 i 22T1
  5. 30B1 i 31B1
  6. 30I1 i 31I1
  7. 30T1, 31T1, 34T1, 35T1