Dodany przez
w kategorii: Studenci

INFORMACJA OD PANI DR INŻ. KATARZYNY MITKI

1.  Proszę o pilny kontakt starostów grup: 10B2, 10T2 oraz 15T2.
2. Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Wybrane działy chemii organicznej” dla studentów gr. 10B2 rozpoczną się w dn. 07 marca 2017 r.
3. Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Wybrane działy chemii organicznej” dla studentów gr. 10T2 – 15T2 rozpoczną się w drugim tygodniu zajęć wg harmonogramu podanego w podziale godzin.
4. Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Techniki laboratoryjne w chemii organicznej” dla studentów gr. 10B1 i 11B1 rozpoczną się w drugim tygodniu zajęć.