Dodany przez
w kategorii: Biotechnologia

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Techniki laboratoryjne w chemii organicznej” rozpoczną się od drugiego tygodnia zajęć, tj.:

dla gr. 10B1 – w dn. 04 marca

dla gr. 11B1 – w dn. 08 marca

dla gr. 12B1 – w dn. 07 marca.

Na pierwsze zajęcia przychodzą wszyscy studenci danej grupy dziekańskiej – zostanie wtedy dokonany podział na podgrupy laboratoryjne oraz omówione warunki zaliczenia przedmiotu, przepisy BHP i ppoż. oraz zagadnienia związane ze szkłem laboratoryjnym.