Zajęcia prowadzone przez Panią dr inż. J. Jaśkowską (dotyczy zajęć: Technologia postaci leku, Zioła w medycynie oraz Suplementy diety) w dniu 28.02.2019 nie odbędą się. Rozpoczęcie zajęć nastąpi w następnym tygodniu.