Od piątku 25 stycznia 2019 r. od godziny 6.00 do niedzieli 27 stycznia 2019 r. do godziny 24.00 odbędą się wybory przedmiotów humanistycznych dla studentów I. roku studiów I. stopnia.

Każdy student zobowiązany jest wybrać jeden z 6 zaproponowanych bloków:

Blok 1. Efektywne zarządzanie czasem 15 h + Strategia rozwoju firmy 15 h (25 miejsc)

Blok 2. Encyklopedia prawa 15 h + Trening relaksacji, radzenie sobie ze stresem 15 h (25 miejsc)

Blok 3. Przygotowanie twórczej drogi zawodowej 15 h + Zarządzanie i marketing 15 h (25 miejsc)

Blok 4. Metodyka studiowania zarządzanie wiedzą 15 h + Socjologiczne podstawy reklamy i autoprezentacji 15 h (25 miejsc)

Blok 5. Historia chemii 15 h + Historia przemysłu naftowego 15 h (25 miejsc)

Blok 6. Muzyczny kanon chemika 30 h (60 miejsc)

Wyboru należy dokonać w Panelu Studenta.

W przypadku niedokonania wyboru w wyznaczonym terminie, należy zgłosić się do prodziekana ds. studenckich w godzinach przyjęć do 15 lutego 2019 r.

Osoby, które nie dokonają wyboru przedmiotów zostaną po 15 lutego 2019 r. losowo przypisane do jednego z bloków.

Studenci, którzy są skierowani na powtarzanie semestru a posiadają zaliczone przedmioty z wybieralnego bloku humanistycznego nie muszą dokonywać wyboru, nawet jeśli realizowały inny przedmiot z grupy wybieralnych przedmiotów humanistycznych niż obecnie oferowany.