Zgodnie z zaplanowaną zmianą systemu ASAP sprawdzania prac systemem antyplagiatowym na nowszą wersję, w dniach od 15. października  do 30. listopada 2016 roku nie będzie możliwości poddawania prac dyplomowych procedurze sprawdzającej. Proszę planować wprowadzanie prac do systemu uwzględniając powyższą informację. Termin wyłączenia ASAP został ustalony przez Prorektora ds Studenckich, dr hab inż Marka Stanuszka.